https://www.tiktok.com/@ajfoamm
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม AutoCAD ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม AutoCAD ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Images/Blog/jLjegMDK-CMU2023.jpg
เขียนโดย ajfoamm เมื่อ Fri 16 Dec, 2022
Like

16 ธันวาคม 2565 อาจารย์โฟม รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง ในการจัดอบรมการใช้ โปรแกรม AutoCAD 2023 ในการเขียนแบบก่อสร้าง แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่จะได้เข้ามาทำหน้าที่ร่วมสร้างทักษะให้น้องๆได้มีทักษะที่ดีเยี่ยมเพื่อเอาไปใช้ในการหางาน สมัครงานและทำงานในอนาคต 

 

งานนี้จัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ครับ

ผมขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ รองคณะบดี ปฏิบัติการแทน คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง

ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

น้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมพร้อมได้เลย จัดหนัก จัดเต็ม แน่นๆ กันอีกครั้ง ครั้งนี้ถ้าทัน จะจัด Advance AutoCAD ให้ด้วยครับ
#We_Are_All
#ENTANEER
#CMU 

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.